Φωτογραφίες από την Κατερίνη

 

Κατερίνη, Πάρκο (1) - 10/2004Κατερίνη, Πάρκο (2) - 10/2004
Κατερίνη, Πάρκο (3) - 10/2004Κατερίνη, Πάρκο (4) - 10/2004

 

Στη λεζάντα κάθε φωτογραφίας αναγράφεται και η χρονολογία λήψης (μήνας/έτος).

Οι παραπάνω φωτογραφίες διατίθενται και για εμπορική χρήση, σε ψηφιακή μορφή καλής ποιότητας. Αν αυτό σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας